poniedziałek, 7 lipca 2014

Do tego dokopał się Koniczyna

Pewne powiązanie Getta Łódzkiego z Głuszycą...

Herc Karol. Akta sprawy
14.03.1947-15.04.1950, mnp., rkps, j. pol., s. 79
- OKŻ w Gdańsku Wrzeszczu, Pismo do S.O. z prośbą o zbadanie sprawy, zał. materiały dotyczące K. Herca: 1) Podanie K. Herca o rehabilitację z 19.09.1947, 2) Oświadczenie Izraela Kaca z 14.03.1947, iż podejrzany, pełniąc funkcję wachmistrza w getcie łódzkim brał czynny udział w akcji wysiedleńczej, 3) zaświadczenia świadków: Jerzego Pikielnego oraz NN [nazwisko nieczytelne] z 12.05.1947 - 17.06.1947, 20.09.1947, mnp., rkps, s. 8;
- Korespondencja w sprawie, 29.12.1947-22.10.1948, mnp., rkps, s. 23;
- OKŻ w Gdańsku Wrzeszczu, Pismo do S.O., zał. protokół przesłuchania świadków: Leona Tenczyńskiego i oświadczenie J. Pikielnego, 23.01.1948, mnp., rkps, s. 3;
- OKŻ w Gdańsku Wrzeszczu, Pismo do S.O., zał. oświadczenie Matysa Beranta, 28.01.1948, mnp., rkps, s. 2;
- Notatki i dyspozycje, 13.03.1948, bd, rkps, s. 3;
- Karol Herc, Pismo do S.O., zał. odpis oświadczenia i listy świadków w Głuszycy, 16.03.1948, mnp., rkps, s. 2;
- Oświadczenie Ady Lapides, 8.04.1948, rkps, s. 2;
- KŻ w Głuszycy, Pismo do S.O., zał. protokół zeznania 5 świadków: Izaka i Szlamy Wajgensbergów, Henryka Susmanka, Lidii Edelman i Dawida Kleina, 11.06.1948, mnp., rkps, s. 6;
- Protokół przesłuchania podejrzanego przez Rz.O. M. Stoka, 6.07.1948, rkps, s.2;
- Wniosek Rz.O. o umorzenie postępowania z powodu braku dowodów winy, bd. [po 6.07.1948], mnp., s. 2;
- Postanowienie S.Społ. o ponownym skierowaniu sprawy do Rz.O. celem przygotowania wniosku o zarządzenie rozprawy, 20.08.1948, mnp., rkps, s. 1;
- Wniosek Rz.O. o zarządzenie rozprawy, bd. [po 20.08.1948], mnp., s. 1;
- Protokół posiedzenia S.Społ. na sesji w Gdańsku, 30.09.1948, rkps, s. 18;
- Wyrok S.Społ. uniewinniający podejrzanego z zarzutu brutalnego zachowania w okresie pełnienia funkcji policjanta w getcie łódzkim z braku dowodów winy, 30.09.1948, rkps, s. 4;
- Pismo Przewodniczącego S.Społ. do ŻIH przekazujące akta sprawy, 15.04.1950, mps., rkps, s. 1;
- Kopie i odpisy dokumentów, s. 57.

Na podstawie: ARCHIWUM ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO

 Te akta zawierają co najmniej kilka tysięcy zeznań nie tylko żydów  jest w nich mowa także o podziemnym mieście i na pewno to nie był ani Włodarz , ani Osówka tylko wielki kompleks w górach okalających Głuszycę .....

1 komentarz:

Merytorycznie, bez wulgaryzmów, bez ataków ad personam.